Zonnewijzer-projecten

Hieronder vindt u een aantal projecten waarin leden van de Zonnewijzerkring een actief aandeel hebben gehad. Meer recente projecten worden binnenkort toegevoegd.

Juli 2016: herstel van fout aangelegde zonnewijzer

De ′Godenpijler′ voor het Museum Valkhof in Nijmegen is de schaduwgever voor een grote pleinzonnewijzer.

De Godenpijler voor het Valkhofmuseum

De punten waar de uurlijnen voor de antieke uren en de datumlijnen voor de dierenriemmaanden elkaar snijden, zijn gemarkeerd met bronzen ′stenen′. Een opmerkzame voorbijganger constateerde dat de zonnewijzer de datum niet correct aanwees. de schaduw viel te ver weg.

De schaduw valt te ver weg
De schaduw bereikte deze ′steen′ drie weken te vroeg

Het bleek dat de ontwerper van de zonnewijzer, ons voormalig erelid Fer de Vries, een verkeerde hoogte had doorgekregen van de opdrachtgever. Inmiddels is de zonnewijzer herberekend door Frans Maes en is de zonnewijzer gecorrigeerd. Zie voor de details het artikel in Zon & Tijd 2021.2.

Juni 2016: tijdsbepaling oorlogsfoto′s

Voor de ontwikkeling van een ′battlefield tour′ vanuit Duits perspectief wilde men graag weten hoe laat precies de foto′s genomen zijn die twee Duitse legerfotografen maakten tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Frans Maes pakte dit op. Zie het artikel in Bulletin 2017.2.

Enkele Duitse soldaten lopen op het Willemsplein
De foto op het Willemsplein hierboven werd genomen tussen 10:02 en 10:07 uur

September 2015: restauratie van armillairsfeer

Jacob Borsje restaureerde de armillairsfeer bij Philips Lighting in Roosendaal uit 1955. Hoe hij dat aanpakte, beschreef hij in dit artikel in het Bulletin 2016.1.


De zonnewijzer vóór de restauratie


De gerestaureerde zonnewijzer