Literatuur over zonnewijzers


De volgende boeken zijn nog verkrijgbaar bij de Zonnewijzerkring

U kunt boeken bestellen als volgt:

  • Stuur een mail naar penningmeester ′at′ zonnewijzerkring ′punt′ nl
    met de gewenste boeken en uw naam en postadres.

     
  • én maak het totale bedrag + verzendkosten over naar:
    NL02 INGB 0000 5188 37  t.n.v. De Zonnewijzerkring te Arnhem.

De verzendkosten zijn:
- boekje ′Basis-wiskunde voor de zonnewijzer′: NL: €3,50, BE: €4,50
- de andere publicaties afzonderlijk: NL: €5,00, BE: €9,00
- twee tot vier publicaties tegelijk: NL: €6,00, BE: €10,00

De boeken zijn ook verkrijgbaar op de bijeenkomsten van de Zonnewijzerkring.

 

25 Eeuwen tijdmeting

Bruno Ernst (pseudoniem van J.A.F. de Rijk)
Uitg. Aramith, Amsterdam, 1988
ISBN 90-6834038-7

Gebruikt, in goede conditie:
Prijs leden: € 7,50
Prijs niet-leden: € 12,50

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan zonnewijzers. Een enthousiasmerende inleiding. Geen meet- of rekenkundige recepten, maar wel een aantal kant-en-klare bouwtekeningen voor een zestal zonnewijzers, berekend voor het midden van ons land. Verder worden klokken, diogitale uurwerken, de atoomklok en nog enkele bijzondere instrumenten besproken, waaronder astronomische uurwerken en Stonehenge.


Basis-wiskunde voor de zonnewijzer

Ing. H.W. van der Wyck
Uitg. De Zonnewijzerkring
Tweede druk, 2001 (facsimile-uitgave 2017)
ISBN 90-9015087-0

Prijs leden: € 5,-
Prijs niet-leden: € 10,-

De wiskundige achtergrond van de zonnewijzerkunde. Het leidt de formules voor de berekening van zonnewijzers af.


Zonnewijzers in Nederland

Dr. J.G. van Cittert-Eymers en M.J. Hagen
Uitg. Walburg Pers, Zutphen, 1984
ISBN 90-6011230-X

Gebruikt, in goede conditie:
Prijs leden: € 10,-
Prijs niet-leden: € 15,-

De klassieker, waarin twee leden van het eerste uur de toen bekende (ca. 500) unieke zonnewijzers in Nederland geïnventariseerd en beschreven hebben. Vaak met een toelichting over de zonnewijzerkundige aspecten en de historische achtergrond. Het inleidend hoofdstuk geeft een samenvatting van de zonnewijzerkunde.


Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland

J.G. van Cittert-Eymers
Uitg. Thieme, Zutphen, 1972
ISBN 90-6011230-X

Gebruikt, in goede conditie:
Prijs leden: € 7,50,-
Prijs niet-leden: € 10,-

De voorloper van het boekje hierboven. Al voor de Zonnewijzerkring ontstond, verzamelde mevr. Van Cittert zo′n 250 zonnewijzers. Ook toen al met een samenvatting van de zonnewijzerkunde en een toelichting per zonnewijzer.


The little ship of Venice (Navicula de Venetiis)

Ing. J. Kragten
Uitg. De Zonnewijzerkring, 2007

Prijs leden: € 5,-
Prijs niet-leden: € 10,-

Een vergelijkende studie van de zeven Venetiaanse scheepjes die wereldwijd nog bekend zijn. Het Venetiaans scheepje is een draagbare zonnewijzer die in de 14e eeuw ontwikkeld is en op alle geografische breedtes (van de Oude Wereld) werkt.


Zon & Tijd

M.J. Hagen
Bijdragen tot de geschiedenis en de theorie van zonnewijzers (samengesteld door Thibaud Taudin Chabot, Hans de Rijk en Fer de Vries bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Zonnewijzerkring)
Uitg. De Zonnewijzerkring, 1998
ISBN 90-9011992-2

Marinus Hagen is een van de oprichters van de Zonnewijzerkring en was lang als secretaris en redacteur van het Bulletin de drijvende kracht achter de Kring. Deze uitgave bundelt een twaalftal ′grote′ artikelen van zijn hand waaraan veel historisch onderzoek ten grondslag lag.

De bundel is op verzoek gratis voor (nieuwe) leden van de Zonnewijzerkring, zolang de voorraad strekt.


De Zon als Klok

J.A.F. de Rijk
Uitg. De Zonnewijzerkring, 1983
ISBN 90-9000438-6

Nieuw:
Prijs leden: € 7,50
Prijs niet-leden: € 10,-
Gebruikt:
Prijs leden: € 5,-
Prijs niet-leden: € 7,50

Catalogus bij de voorjaarsmanifestatie Zonnewijzers in Utrecht 1983, waarmee aan het eerste lustrum van de Zonnewijzerkring gestalte werd gegeven.


Zonnewijzers

P. Terpstra
Uitg. Wolters, Groningen 1953

Gebruikt, in goede conditie:
Prijs leden: € 20,-
Prijs niet-leden: € 25,-

Dit was 70 jaar lang de beste Nederlandse inleiding over zonnewijzers. Breed georiënteerd, duidelijk en met weinig formules.


Zonnewijzer-maquettes

Aimé Pauwels
Uitg. Zonnewijzerkring Vlaanderen 2022

Prijs niet-leden: €10,-

Deze bundel presenteert een 60-tal modellen van zonnewijzers van Aimé Pauwels (1922-2017).


Oude papieren nummers van het Bulletin en Zon & Tijd kunnen - voorzover voorradig - nabesteld worden. Informeer bij het archief (archief ′at′ zonnewijzerkring ′punt′ nl) of de gewenste nummer(s) nog beschikbaar zijn.

Prijs leden: €5,-
Prijs niet-leden: €10,-

Alle nummers zijn digitaal beschikbaar als pdf.
De Bulletins van 1978.1 t/m 2002.1 (nr. 1 t/m 78) zijn ingescand als plaatjes (jpg-bestanden), die vervolgens opgeslagen zijn als pdf. Daardoor kunnen ze niet digitaal doorzocht worden.
De Bulletins van 2002.2 t/m 2017.3 (nr. 79 t/m 124) en Zon & Tijd (vanaf 2018.1 = nr. 125) zijn als digitaal bestand omgezet naar pdf en kunnen wél doorzocht worden.

Prijs niet-leden: €10,-Buitenlandse zonnewijzerboeken


Albert E. Waugh
Sundials: Their theory and construction
Dover Publications, New York 1973
ISBN 0-486-22947-5.

Een zeer bevattelijke inleiding in de zonnewijzerkunde. Vergeet even dat de berekeningen van de goniometrische functies nog uitgevoerd worden met logaritmetafels.


René R.J. Rohr
Sundials: History, theory and practice
Dover Publications, New York 1996
ISBN 0-486-29139-1.

Een gezaghebbend boek! Het is echter niet prettig te lezen door het vreemde formaat en het gebruik van figuren en platen door elkaar.

De Duitse versie is een stuk kloeker van afmetingen, iets uitgebreider, vooral qua illustraties, en fraaier verzorgd:

René R.J. Rohr
Die Sonnenuhr. Geschichte, Theorie, Funktion
Callwey Verlag, München 1982
ISBN 3-7667-0610-1


Denis Savoie
Les cadrans solaires
Belin, Pour la Science, Paris 2003
ISBN 2-7011-3338-6

Een modern boek, zowel qua inhoud als qua vormgeving. Een uitstekende inleiding met weinig wiskunde.

De Engelse versie is een nauwgezette vertaling:

Denis Savoie
Sundials. Design, construction and use
Springer, Berlin en Praxis, Chichester, 2009
ISBN 978-0-387-09801-2


Christopher St J.H. Daniel
Sundials
Shire Album 176
Shire Publ., Princes Risborough, 2004
ISBN 0-7478-0558-X

Een handzame inleiding voor een breed publiek, met veel foto′s van interessante zonnewijzers.