Zonnetijd en kloktijd


Naar de presentatie >

NB. Dikgedrukte termen zijn in de Verklarende Woordenlijst opgenomen.


De tijd die een zonnewijzer vanouds wijst is de plaatselijke tijd, ook zonnetijd, ware tijd, of natuurlijke tijd genoemd. Die is (in ons land) nooit gelijk aan de tijd die een correcte klok wijst. Waarom niet? Daarover gaat deze presentatie.

Het verschil tussen zonnetijd en kloktijd heeft drie oorzaken:

  • De zonnedag varieert een beetje in lengte, wat leidt tot de tijdsvereffening
  • Er zijn tijdzones ingevoerd, waarbinnen de kloktijd overal gelijk is
  • Van eind maart tot eind oktober wordt de klok een uur vooruit gezet: de zomertijd

Deze drie factoren worden in deze presentatie besproken. De laatste pagina geeft voorbeelden van zonnewijzers waarop (direct of indirect) de kloktijd af te lezen is.


De presentatie bestaat uit 6 pagina′s. Hieronder de titels van de pagina′s, die u ook elk afzonderlijk kunt aanklikken.

1. De tijdsvereffening
2. Oorzaken van de tijdsvereffening
3. De tijdsvereffeningslus
4. Tijdzones en zomertijd
5. Zonnetijd en kloktijd
6. Zonnewijzers met kloktijd


Naar de presentatie >>