Bijeenkomsten

  • Zie voor de komende bijeenkomst(en) de Agenda op de Nieuws-pagina.

Driemaal per jaar, op een zaterdag rond het begin van de lente, herfst en winter, wordt een bijeenkomst georganiseerd in Tricht (bij Geldermalsen). Onderdeel is een lezing, afgestemd op een breed publiek, over een onderwerp dat een relatie met zonnewijzers heeft. Daarnaast stellen leden hun eigen vondsten, ontwerpen, plannen, projecten of vragen aan de orde in het onderdeel ′open tafel′. Het is een gezellig en inspirerend treffen van mensen met allerlei verschillende achtergronden en een gezamenlijke interesse.
Vaak wordt er op de ochtend van de bijeenkomst een workshop gegeven.

Programma van de bijeenkomsten

Het middagprogramma van de ledenbijeenkomst begint om 13.30 uur.
Een spreker brengt een afgerond verhaal over een interessant onderwerp. Dit wordt aangekondigd in Zon & Tijd.
Daarna volgt de ′open tafel′. Hierin kunnen alle aanwezigen iets vertellen over hun recente resultaten, hun huidige project, of hun plannen. Of ze laten een leuk object zien, vertellen over iets boeiends dat ze gelezen hebben, of leggen een vraag of probleem op tafel. Tot slot is er een kort huishoudelijke gedeelte, met bestuursmededelingen en rondvraag.
Wilt u een keer vrijblijvend een bijeenkomst meemaken, dan bent u van harte welkom.
Graag tevoren even een berichtje aan: secretaris 'at' zonnewijzerkring 'punt' nl.

Workshops

Vaak wordt er op de ochtend van de bijeenkomst een workshop gegeven waarin een onderwerp ′hands-on′ wordt behandeld. Dit wordt aangekondigd in de Agenda en in Zon & Tijd. Aanmelding per e-mail via: secretaris 'at' zonnewijzerkring 'punt' nl.


Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in:
Dorpshuis Tricht, Prins Johan Frisoplaats 1, 4196 AC Tricht.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Dorpshuis Tricht

Mocht u per trein komen, het dichtstbijzijnde NS-station is Geldermalsen. Te voet is de afstand naar de locatie in Tricht 900 meter.
Route: verlaat het station aan de zijde van Geldermalsen. Sla linksaf tussen de fietsenstallingen door het voet/fietspad naar Tricht in. Over de Linge gekomen slaat u rechtsaf (Lingedijk) en direct weer linksaf (Kerkstraat). Voorbij de kerk slaat u de eerste straat rechts in, dat is de Prins Johan Frisoplaats. Het Dorpshuis is direct aan de rechterkant.