Zonnewijzer van de Maand - december 2012

Grote horizontale zonnewijzer

Capelle a/d IJssel


Bovenstaande "zonaanwijzer" lieten wij in de maand maart 2012 als Zonnewijzer van de Maand zien.
In de directe omgeving ervan is bij een school onlangs een grote horizontale puntzonnewijzer gerealiseerd.
Op de foto is op de achtergrond de index daarvan te zien als een gele bol op een verticale paal.

Op 22 maart 2012 zijn enkele foto's van de horizontale zonnewijzer genomen, waarvan er hieronder twee te zien zijn.
Centraal staat de gnomon met de gele bol als index.
De schaduw van de index valt op een patroon met uurlijnen en datumlijnen.
Bij de uur- en datumlijnen zijn geen aanduidingen aangebracht.

Er zijn zes datumlijnen te zien. Dat kan, maar het is geen bekend patroon.
Voor een dierenriem-kalender zouden het zeven lijnen moeten zijn en voor een normale kalender twaalf.

Waarschijnlijk was er, gezien het gebruikte materiaal, te weinig ruimte om de twee datumlijnen nabij de voet van de gnomon gescheiden aan te kunnen brengen.
Daar zijn deze twee datumlijnen samengevoegd tot één lijn.


Fer de Vries


Foto's: Dik de Groot, 22 maart 2012
Adres: Solisplein, wijk Fascinatio, Capelle aan den IJssel