Zonnewijzer van de Maand - juli 2011

Verticale zonnewijzer aan de kerk in Deil

Zonnewijzerroute GeldermalsenOp 27 mei 2011 is de eerste zonnewijzer in de "Zonnewijzerroute Geldermalsen" onthuld.
De zonnewijzer bevindt zich tussen de ramen van de kerk in Deil aan een licht oostelijk afwijkende zuidmuur.
De oorspronkelijke kerk stamt uit de 12e eeuw en op de oude fundamenten daarvan is in 1843 de huidige kerk gebouwd.
De kerk was gewijd aan de aartsengel Michael (Mikaël).

Op 29 september wordt de naamdag van Michael gevierd.
Op de zonnewijzer is een datumlijn voor die datum aangebracht.
Als tijd is de zomertijd af te lezen.


Hieronder is een beeld te zien van de onthulling van deze zonnewijzer op 27 mei 2011.
In een brochure over de zonnewijzer is onderstaande tekst te lezen.


De schoonheid

Al honderden jaren worden er op afbeeldingen van Michael attributen geplaatst die bij hem horen en waaraan hij te herkennen is.
In de zonnewijzer zijn veel van deze attributen/symbolen verwerkt.

- Michael betekent: wie is als God.

- de boekvorm: is als een geschiedenisboek met aan de rechterkant de woorden en aan de linkerkant een symbolische afbeelding.
Het boek draagt de tijd figuurlijk in zich en letterlijk op zich, zoals de titel al aangeeft.
Het verwijst naar de historie van Deil, maar ook is het een boek van wijsheid en verwijst het tevens naar de boeken met theologische deugden uit Christendom (Oude en Nieuwe Testament), Jodendom (Thora, Talmoed), Islam (Koran) en Hindoeïsme (Veda).

- de vleugels: Michael is een engel en wordt altijd afgebeeld met vleugels.
Vleugels verwijzen naar het vermogen van engelen om zich tussen hemel en aarde te bewegen.
Ze geven hem de kracht zich te verheffen.
Grote vleugels benadrukken kracht en verhevenheid die uitgaat van de gestalte van de engel als aanvoerder van het hemelse leger.

- ronde vorm: verwijst naar zowel de zon als naar Michael die een nimbus rond zijn hoofd heeft.
Tevens naar een rijksappel waarmee hij vaak afgebeeld wordt.
Hij drukt hiermee uit dat er rechtvaardigheid over de wereld zou moeten heersen.

- het zwaard en de weegschaal: staan voor gerechtigheid.
Als engel van het laatste oordeel zien we Michael met de zielenweegschaal, waarop hij de gerechtigheid en barmhartigheid van de zielen van de gestorvenen weegt.

- MMXI: staat voor het jaar waarin de zonnewijzer is gerealiseerd: 2011.

Fer de Vries


Ontwerp en realisatie van de zonnewijzer: Astrid van der Werff, 2011
Begeleiding van het project: Astrid van der Werff en Karine van Drunen, 2011
Techniek en uitvoering steenhouwen: Van Luijn Natuursteen
Berekening en schaduwwerper: Hendrik Hollander
Vergulden schaduwwerper: Gerrit Sasbrink
Materiaal: Belgische hardsteen
Afmetingen: 1 m x 1 m
Adres: Deilsedijk 25, Deil


Bekijk het filmpje van de opening op YouTube.

Zonnewijzerroutegeldermalsen.nl