Zonnewijzer van de Maand - januari 2010

Verticale bijna-oostwijzer

Wassenaar


Op een ongeveer 80 graden van zuid naar oost afwijkende muur zit deze houten zonnewijzer uit 1787.
De uurbecijfering loopt van 4 tot en met 12 uur, met een verdeling in kwartieren.
Op de 12-uur lijn staat een dierenriem-verdeling, maar niet alle symbolen zijn aanwezig of correct weergegeven.
Het bovenste punt van de stijl doet dienst als schaduwgevend punt voor deze kalenderaanduiding.

Op de zonnewijzer krijgt een spreuk een belangrijke plaats toebedeeld.
De spreuk luidt:

DOET REGT
Ontziet Niemand
WANT Den Tijd
Loopt door zijn Kring
Denkt dat de dood komt aan
Opdat uw Rekening
Met een goed Slot mag Staan


Fer de Vries


Adres: Kerkstraat 6, Wassenaar.