Zonnewijzer van de Maand - november 2010

Restauratie verticale zonnewijzer

Mesch, Zuid-Limburg


Bij de watermolen in Mesch, Zuid-Limburg, is in 1699 een kapelletje gebouwd.
In 1985 is ons bekend geworden dat bovenop het kapelletje een klokvormige zonnewijzer heeft gezeten.
Hierboven is te zien hoe in 1999 de bouwkundige staat van een en ander was.


In 1999, driehonderd jaar later, heeft hier een restauratie plaatsgevonden en is ook weer een zonnewijzer aangebracht.
De tweede foto toont de situatie na de restauratie, maar er is alleen nog maar de vorm van de zonnewijzer te zien.


De laatste foto hierboven geeft de belijning van de zonnewijzer weer.
Het zonnewijzervlak wijkt ongeveer 45 graden van het zuiden naar het oosten af.


Fer de Vries


Herberekening: Fer de Vries, 1999.