Zonnewijzer van de Maand - mei 2010

Afwijkende verticale zonnewijzer

Zaandam


Op de 9 graden van het zuiden naar het oosten afwijkende muur van de Bullekerk in Zaandam zit onderstaande zonnewijzer.
In 1979 is deze met advies van "De Zonnewijzerkring" gerestaureerd.
Tot dat moment was van de belijning nog nauwelijks iets zichtbaar, zodat de zonnewijzer geheel opnieuw is berekend en getekend.
Vermoedelijk is de zonnewijzer rond 1700 gerealiseerd.

De poolstijl op de zonnewijzer is een staaf met enkele ondersteuning. Op de stijl is een bolletje als index aangebracht.
Deze index lijkt op de foto veel te hoog te zitten, maar dat is een vertekening in de foto.

Op de zonnewijzer zijn de volgende lijnen te zien:
- uurlijnen,
- datumlijnen volgens de tekens van de dierenriem,
- lijnen voor de windrichtingen,
- lijnen voor de hoogte van de zon,
- de horizonlijn.

Voor de tijdaflezing geldt de schaal rond de zonnewijzer die becijferd is van VI uur v.m. tot en met V uur n.m.

Opschrift: HORA RUIT TEMPUS FUGIT (Het uur snelt voort, de tijd vliedt heen)


Fer de Vries