Zonnewijzer van de Maand - april 2010

Afwijkende verticale zonnewijzer

Willemstad


In 1979 is op de 36 graden westelijk afwijkende muur van een woning aan de Oude Binnenhaven in Willemstad een zonnewijzer geplaatst.
De zonnewijzer, gemaakt van 2 cm dik perspex, is 1,5 m x 1,5 m en opgenomen in een zware houten lijst.

In het centrum is een zonnewijzer met stijldriehoek te zien die de Midden Europese Tijd aangeeft.
Tevens zijn drie datumlijnen aangebracht voor het begin van de vier seizoenen.
Hiervoor is een index op de poolstijl aangebracht.

Links in het patroon is het stadswapen van Willemstad opgenomen met daaronder de wapenspreuk van de stad:
"Fortitudo mea Deus" (God is mijn kracht).

Rechtsonder is een lus te zien om de tijdvereffening af te lezen. De punt van de strijldriehoek dient daarvoor als index.

Linksboven is nog een zonnewijzer te zien.
Deze geeft de Italiaanse uren, maar nu genummerd als "hoe lang de zon nog schijnt".
Hier zijn verder zeven datumlijnen voor de tekens van de dierenriem aanwezig.
De punt van de horizontale driehoek is de index voor deze zonnewijzer.


Fer de Vries


Ontwerp: Th.J. de Vries, voormalig bestuurslid van De Zonnewijzerkring.

Adres: Willemstad, Benedenkade 1.


Opm. Deze zonnewijzer is ook beschreven in de rubriek Werk van Leden oktober 2007.