Zonnewijzer van de Maand - oktober 2009

Ludger monument

De Lutte, Twente


26 maart 809, nu 1200 jaar geleden, is de sterfdag van de Heilige Ludger.
Ludger missioneerde in ons landsdeel Twente en in de omgeving van het Duitse Münster.
Op latere leeftijd werd hij benoemd tot eerste bisschop van Münster.

In 2008 is nabij het Landhuishotel "Bloemenbeek" in De Lutte een monument opgericht ter ere van Ludger.
Het monument is hoofdzakelijk opgebouwd uit menhirs en bevat naast religieuze elementen ook zonnewijzer-elementen.

De hoofdwindrichtingen noord, oost en west zijn met menhirs aangegeven en aan de zuidzijde staan drie menhirs bij elkaar die de Christelijke Drie-eenheid vertegenwoordigen.

In een cirkel zijn 7 menhirs en 5 grote keien geplaatst die de twaalf apostelen voorstellen.
Deze stenen liggen op (niet zichtbare) uurlijnen van een horizontale zonnewijzer.

Centraal stellen twee menhirs Ludger en zijn metgezel Winfried voor die een kruis dragen met daarop een komeet als Ster van Bethlehem.
Komeet en kruis vertegenwoordigen de geboorte en het sterven van Jezus Christus.

In het centrum van het kruis is een index aanwezig voor een datumschaal die op het tijdstip van de ware middag kan worden afgelezen.
Op de datumschaal zijn markante data te zien, zoals de sterfdag van Ludger en Winfried.


Lees meer over dit mystiek aandoende monument in het Bulletin van De Zonnewijzerkring, nr. 98, september 2008.


Fer de Vries


Ontwerp: Bote Holman.
Onthulling: 21 juni 2008.