Zonnewijzer van de Maand - februari 2009

Verticale afwijkende zonnewijzer

Huize Boterton, Franeker


Aan de achterzijde van Huize Boterton in Franeker bevindt zich een verticale zonnewijzer die circa 9 graden van het zuiden naar het westen afwijkt.
Vermoedelijk stamt de zonnewijzer uit de 17e eeuw.
De zandstenen plaat is 48 cm x 59 cm en is versierd met lofwerk.
In 1994 is de zonnewijzer gerestaureerd.

Het uurlijnenpatroon is niet helemaal correct.
Bij een afwijkende verticale zonnewijzer loopt de lijn van 6 naar 6 uur niet horizontaal.
De lijn voor 6 uur namiddag moet licht naar beneden lopen, de lijn voor 6 uur voormiddag is overbodig.

De poolstijl moet licht naar het oosten afwijken maar op de foto lijkt het alsof die recht boven de 12-uur lijn staat.


Fer de Vries


Adres: Huize Boterton, Voorstraat 57, Franeker (achterzijde)