Zonnewijzer van de Maand - september 2008

Jongeling en Grijsaard

Rijksmuseum, Amsterdam


"Aan den zuidoostelijken (hoek) bevindt zich een hoektorentje, waarin twee insgelijks door den Heer Van Hove gebeeldhouwde figuren staan, een jongeling en een grijsaard, elk een zonnewijzer houdende, waarop de uren van den voor- en van den namiddag te lezen zijn."

Deze tekst staat in een boek uit 1897 met als titel "Het Rijksmuseum te Amsterdam".

De volledige naam van de maker van deze beelden is:
Bart [Bartholomeus Johannes Wilhelmus Maria] van Hove, ('s Gravenhage 17-3-1850 - Amsterdam 9-2-1914).

De zonnewijzers zijn dus in de tweede helft van de 19e eeuw gerealiseerd.

De jongeling draagt een naar het zuidoosten afwijkende zonnewijzer en toont de ochtenduren.


De grijsaard draagt een naar het zuidwesten afwijkende zonnewijzer en toont de middaguren.


Er zijn geen uurlijnen te zien, maar alleen (vaak tamelijk brede) uurcijfers. Een nauwkeurige aflezing van de tijd is dan ook niet mogelijk.


Fer de Vries


Foto's: Frans Maes