Zonnewijzer van de Maand - mei 2008

Verticale zonnewijzer

Alkmaar


De hier afgebeelde zonnewijzer is te zien aan de zuidmuur van de St. Laurenskerk in Alkmaar, Noord Holland.
Het is een zuivere zuidwijzer, maar de muur wijkt van de oost-west lijn af en daarom is de zonnewijzer scheef in de muur ingelaten.
De zonnewijzer is gedateerd 1781.

De zonnewijzer geeft de plaatselijke zonnetijd aan en er zijn zeven datumlijnen voor de twaalf tekens van de dierenriem aangebracht.
Verder zijn er verticale lijnen te zien die de windstreken aanduiden. Drie lijnen zijn benoemd met de letters ZO, Z en ZW.


Fer de Vries