Zonnewijzer van de Maand - maart 2008

Dubbele lichtstreep-zonnewijzer


In plaats van de schaduw van een poolstijl kan ook een lichtstreep dienst doen als afleeslijn op een zonnewijzer.
In de hier getoonde horizontale zonnewijzer wordt een lichtstreep gevormd door een sleuf tussen twee platen die oost-west gericht zijn opgesteld.
De platen hebben een inclinatie die gelijk is aan de breedtegraad van de opstellingsplaats.

Deze platen hebben een zekere dikte, wat tot gevolg heeft dat de lichtstreep, ondanks de aangebrachte facetten, slechts beperkt zichtbaar kan worden.
In dit voorbeeld wordt de aflezing van de horizontale zonnewijzer dan ook beperkt tot de periode van 8 tot 16 uur zonnetijd.

Om toch ook de andere uren te kunnen aflezen is een tweede zonnewijzer toegevoegd.
Hier wordt de lichtstreep gevormd door een sleuf tussen twee verticale platen die in de noord-zuid richting zijn geplaatst.
Deze zonnewijzer doet dienst voor de vroege uren van 4 tot 8 en voor de late uren van 16 tot 20 uur zonnetijd.

Het totale patroon van de uurlijnen is hieronder weergegeven.
De aflezing is in zonnetijd, voor de ene zonnewijzer aangegeven met Romeinse cijfers, voor de andere met Arabische cijfers.
Tot slot is nog een speciale datumlijn aangebracht, waarvoor een index tussen de twee oost-west gerichte platen aanwezig is.


Fer de Vries


Idee en realisatie van de zonnewijzer: beeldhouwer Liesbeth Crooijmans, Arnhem, 2007.

Berekening van het lijnenpatroon: Fer de Vries.

Opstellingsplaats: in privé tuin in het noorden van ons land.

Materiaal: zwart graniet.

Afmetingen grondplaat: 600 mm x 800 mm.