Zonnewijzer van de Maand - februari 2008

Zonnewijzer aan de kerk gerestaureerd

Ottoland


Ooievaars hebben de Hervormde Kerk in Ottoland uitgekozen om hun nest te bouwen.

Voor ons is echter ook een houten zonnewijzer, gedateerd 1734, van belang.
Of dit jaartal correct is wordt betwijfeld, maar 1734 is wel het jaar waarin een herbouw van de kerk gereedkwam.
In 1848 heeft een gedeeltelijke vernieuwing van de kerk plaatsgevonden en in 1850 was de zonnewijzer wel aanwezig, zoals uit schriftelijke bronnen blijkt.

In 1988 is een volgende restauratie van de kerk gereedgekomen.
Toen is ook de zonnewijzer van de muur gehaald om gerestaureerd te worden. Het houtwerk was flink aangetast en het schilderwerk liet te wensen over.
Ook de stijldriehoek stond niet goed op de XII-uur lijn.

De restauratie van de zonnewijzer is pro deo door Jacob Borsje uitgevoerd. Het resultaat is hieronder in een zwart-wit foto te zien.
De stijldriehoek is vernieuwd en heeft een fraaier aanzicht gekregen.


Nu, zo'n 15 jaar later, begint het verfwerk wat te bladderen en zou een nieuwe verfbeurt geen luxe zijn.
Het houtwerk verkeert nog in goed staat, mede omdat de zonnewijzer na de restauratie in 1988 vrij van de muur is opgehangen.


Fer de Vries


Restauratie van de zonnewijzer in 1988 door Jacob Borsje.