Zonnewijzer van de Maand - januari 2008

Verticale zonnewijzer met tijdvereffeningslus

Enschede


In de muur van de Hervormde kerk op de Markt is deze iets westelijk afwijkende stenen zonnewijzer ingemetseld.
De becijfering loopt van 7 uur v.m. tot 6.30 uur n.m. met een verdeling in kwartieren.
Het tijdsysteem is de plaatselijke zonnetijd.
Als schaduwgever is een massieve stijldriehoek toegepast.

Onder de zonnewijzer is een tijdvereffeningslus te zien, waarvoor de punt van de stijldriehoek als index dient.
Hiermee is de middelbare tijd om 12 uur af te lezen. Hiermee werden het torenuurwerk en het horloge gelijkgezet.

De zonnewijzer stamt uit 1836 en is ontworpen door Coenraad ter Kuile. Dit is te lezen op de stenen tekstplaat die onder de zonnewijzer is aangebracht.

In de tekst is verder, met extra grote letters, een chronogram in Romeinse cijfers verborgen.
De hier rood onderstreepte letters geven in volgorde:
MCMVWIII
Dit is te lezen als 1918, het jaar waarin deze tekstplaat is aangebracht.
Opmerking: De W wordt hier gelezen als V V.

Onder het geheel is in 1991 nog een tekstplaatje met enige uitleg aangebracht ter vervanging van een oudere tekst.


Fer de Vries