Zonnewijzer van de Maand - november 2007

Equatoriale zonnewijzer

Bolivia


Op een prachtig uitgesneden houten voetstuk staat in Bolivia deze stenen equatoriale zonnewijzer, gemaakt door Nani Morello.
Bolivia ligt op het zuidelijk halfrond, maar dicht bij de evenaar en de zonnewijzer staat daar bijna verticaal.
Zowel de noordelijke als de zuidelijke helft van de zonnewijzer zijn dan ook goed af te lezen.

Voor het ontwerp van deze zonnewijzer is, via e-mail, door mij geadviseerd over de belijning. Hiervoor is het computerprogramma ZW2000 toegepast.
Op de website Ta-dip van Reinhold Kriegler zijn meer foto's van de oprichting van deze zonnewijzer te zien.
Het zijn deze internationale contacten die een extra dimensie geven aan de hedendaagse interesse in de gnomonica.


Fer de Vries


Realisatie van de zonnewijzer: Nani Morello, Bolivia