Zonnewijzer van de Maand - juli 2007

Restauratie stenen zonnewijzer

Park Vijversburg, Tietjerk


In de prachtige tuin van Huize de Vijversburg in Zwartewegsend in de gemeente Tietjerksteradeel in Friesland staat vrij opgesteld een verticale stenen zonnewijzer.
Deze zonnewijzer zou volgens overlevering aan het Huis Toutenburg in Ryptsjerk hebben gezeten. Dit huis is in 1860 afgebroken, waarna de zonnewijzer is verhuisd naar zijn huidige plaats.
De foto laat de toestand van de zonnewijzer van voor 2003 zien.

Controle van het patroon van uurlijnen en datumlijnen toonde aan dat in het verleden niet met grote precisie is gewerkt.
Zo ontbrak er van de datumlijn voor het wintersolstitium de rechter helft en slechts een aantaal uurlijnen was correct voor de breedtegraad van ongeveer 53 graad.

De stichting Op Toutenburg was geïnteresseerd in een restauratie en in 2003 is die ter hand genomen. Het resultaat is hieronder te zien.

De uurlijnen zijn rood ingekleurd, de datumlijnen blauw en de belettering en stralende zon zijn verguld.
De stijldriehoek is geheel vernieuwd

Boven de zonnewijzer staat de spreuk BREVE ET IRREVOCABILE TEMPUS.
Dit betekent: Kort en onherroepelijk is de Tijd.


Fer de Vries


Restauratie: Eugène Roebroeck en Wybe Westra, 2003

Begeleiding: Frans Maes