Zonnewijzer van de Maand - augustus 2006

Veelvlakkige zonnewijzer

Slotplaats, Bakkeveen


Zo stond hij er bij, de veelvlakkige zonnewijzer bij de Slotplaats in Bakkeveen, provincie Friesland.
De zonnewijzer uit 1750 telt een groot aantal aparte zonnewijzers.
Bij een volksoproer in 1787 is de steen danig door snaphaanschoten beschadigd, hetgeen nog goed zichtbaar is.


Enige jaren geleden is via De Zonnewijzerkring de aandacht van Natuurmonumenten (de eigenaar van de Slotplaats en de zonnewijzer) al gevestigd op de slechte toestand van deze zonnewijzer.
Dit jaar is een restauratie ter hand genomen, waarbij namens onze kring Frans Maes adviezen uitbracht over de gnomonische aspecten.
De steen is schoongemaakt, oude verflagen zijn verwijderd, afgebroken stukken zijn aangevuld en het geheel is opnieuw geverfd en van nieuwe uurlijnen en cijfers voorzien.
Hieronder is te zien hoe de zonnewijzer nu weer staat te pronken in de nog verder op te knappen tuin van de Slotplaats.Fer de Vries


Foto's: Frans Maes