Zonnewijzer van de Maand - november 2005

Tijdvereffeningslus uit 1682? NEE!

Middelburg


Zo vroeg bestond er nog geen tijdvereffeningslus op een zonnewijzer.

Toch wekt deze zonnewijzer aan de Stadsschuur in Middelburg die indruk.

De datum 1682 klopt vermoedelijk. Toen zal de zonnewijzer geplaatst zijn.
Maar pas in 1842 zijn de tijdvereffeningslussen toegevoegd.
Rond die tijd is men in Middelburg overgegaan van de plaatselijke zonnetijd naar de middelbare zonnetijd.
Vanaf toen werden de klokken leidend voor de dagelijkse tijdsaanduiding en moest de zonnewijzer daaraan worden aangepast.

Wanneer is dan wel voor het eerst een tijdvereffeningslus op een zonnewijzer te zien?
In Nederland is dat op een zonnewijzer van David Coster die omstreeks 1730 is gemaakt.


Zonnewijzer van David Coster, rond 1730


Fer de Vries