Zonnewijzer van de Maand - april 2004

Vier zonnewijzers op de schoorstenen

Gravensteen, Leiden


Op de twee schoorstenen van het voormalige gerechtsgebouw Gravensteen in Leiden zitten twee zonnewijzers, dus in totaal zijn hier vier zonnewijzers te zien.
Op beide schoorstenen zitten een (bijna) zuidwijzer, aangevuld met een (bijna) oostwijzer op de ene en een (bijna) westwijzer op de andere schoorsteen.
De afwijking van de hoofdrichtingen is gering, maar duidelijk in de patronen verwerkt.


De ene zuidwijzer, met ook zichtbaar de stijl van de westwijzer


De andere zuidwijzer

Waarschijnlijk zijn de zonnewijzers in 1655 aangebracht, toen het gebouw aan de zijde naar het Pieterskerkhof is uitgebreid en zijn huidige vorm kreeg.


Adres: Pieterskerkhof, Leiden

Fer de Vries