Zonnewijzer van de Maand - november 2003

Vier jubileum-zonnewijzers in Utrecht


Op 28 juni 2003 heeft De Zonnewijzerkring in Utrecht haar jubileumfeest gevierd.
Vier zonnewijzers zijn daarbij aan het zonnewijzerbestand in deze stad toegevoegd.

Op de balustrade van de Domtoren is een horizontale zonnewijzer geplaatst.
Vroeger heeft op die plaats ook een dergelijke zonnewijzer gezeten, waarmee de torenwachter de klok aan de toren regelmatig kon bijstellen.In de nabijheid van de Buurkerk, nu Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, is onlangs een oude zuidwijzer gevonden. Deze zonnewijzer heeft als voorbeeld gediend om op de gevel van de Buurkerk een replica te schilderen.
Hoewel deze muur niet een zuivere zuidmuur is maar iets afwijkt, is er toch voor gekozen de zonnewijzer als zuidwijzer aan te brengen om de oorspronkelijke vorm te behouden.Op een prachtige oude sokkel in de Hortus Botanicus van het Universiteitsmuseum is een bijzondere armillosfeer geplaatst.
Naast de gebruikelijke uurschaal in de equatoriale ring zijn extra uurschaaltjes aangebracht op de buitenzijde van deze ring.
In het verleden zijn meerdere van dergelijke armillosferen aanwezig geweest in de tuinen van de vele landgoederen in ons land.In 1985 is een middagwijzer onthuld aan een muur van het toenmalige Universiteitsmuseum aan de Biltstraat.
Na verhuizing van het museum is deze middagstrip in depot geplaatst, maar op 20 september 2003 is de zonnewijzer door de maker, Jacob Borsje, weer opgehangen aan een muur in het huidige museum.