Werk van Leden - september 2012

Verticale tegel-zonnewijzer, Nijmegen


Op onderstaande foto uit de oude doos is te zien dat er op de gevel van dit huis ooit een zonnewijzer heeft gezeten.
Het is onbekend in welk jaar de foto is genomen.


De huidige bewoners hebben in 2012 op dezelfde plaats aan de gevel een nieuwe zonnewijzer aangebracht.
Op de tweede foto is de huidige situatie weergegeven en is goed te zien dat de woning aan de buitenzijde nauwelijks is aangepast.


De nieuwe zonnewijzer bevindt zich op een licht van zuid naar west afwijkende muur en is samengesteld uit een tableau van tegels.
De realisatie is bijna gereed. Er moeten nog drie tegels worden geplaatst.


De tijd die afgelezen wordt is de plaatselijke zonnetijd. Het is XII uur als de zon in het zuiden staat.

Op de zonnewijzer is de volgende tekst te lezen:
CARPE DIEM
CARPE NOCTEM
TEMPUS FUGIT


Fer de Vries

Ontwerp en realisatie zonnewijzer: kunstenares José den Hartog
Gnomonische berekening en realisatie schaduwgever: Hendrik Hollander

Adres: Javastraat 104A, Nijmegen