Werk van Leden - maart 2012

Verticale zonnewijzer bij Huize Moerenburg

Tilburg


In 2005 werden bij graafwerkzaamheden op het terrein van de voormalige waterzuivering in Tilburg de resten aangetroffen van Huize Moerenburg.
Dit landgoed was rond 1310 een van de eerste drie stenen huizen in Tilburg en is daarmee een belangrijk onderdeel van de Tilburgse geschiedenis.
Deze geschiedenis wordt weer zichtbaar gemaakt.

Het vroegere landhuis wordt niet herbouwd, maar de contouren van het gebouw en de bijbehorende tuinen en grachten herrijzen op de plek waar het eeuwen geleden stond.
Zo ontstaat een nieuw landschapspark, waarin aandacht aan de historie van Tilburg wordt gegeven.


Op de binnenplaats van het huis heeft aan een van de gevels ooit een zonnewijzer gezeten, maar daarvan zijn geen details bekend.
In de contouren van het gebouw is nu een nieuwe zonnewijzer geplaatst die de vroegere zonnetijd aangeeft.


De lijnen en cijfers van de zonnewijzer zijn gedeeltelijk als sleuven uitgevoerd. Een tegenlichtopname laat dit prachtig zien.


Fer de Vries

Architectuur: MTD Landschapsarchitecten in samenwerking met Paul de Kort
Technische begeleiding van de zonnewijzer: Hendrik Hollander
Adres: Moerenburgseweg, Tilburg