Werk van Leden - oktober 2010

Zonnewijzer van Achaz?

Bijbelse tuin, Hoofddorp


Citaat uit de "Hoofddorpse Courant" van 21 juli 2010.

"De zonnewijzer van Achaz", legt Kees van Lent uit, "wordt beschreven in de Bijbel (Jesaja 38:7).
Koning Hizkia, zoon van Achaz, is dodelijk ziek. De profeet Jesaja vertelt hem: Maak je testament op, de Heer zegt: je gaat sterven.
Hizkia barst in tranen uit en bidt tot God: "Ik heb altijd willen doen wat goed is in Uw ogen. Laat me nog even langer leven."
Jesaja kan Hizkia geruststellen: "De Heer heeft je tranen gezien en je gebed verhoord. Over drie dagen zul je weer naar de tempel kunnen gaan."

Hizkia wil het zeker weten en vraagt om een goddelijk teken dat hij inderdaad zal genezen. En Jesaja antwoordt:
"Dat teken zal er komen. De schaduw der graden op de zonnewijzer van Achaz - die is inmiddels vooruitgelopen - zal tien graden achteruit gaan."
Dat gebeurt en zo wordt de tijd dus teruggezet. Een beter bewijs voor een langer leven voor Hizkia was er niet."

Het "teruglopen van de schaduw" (retrogradatie) is heel goed zichtbaar te maken.
In de Bijbelse tuin in Hoofddorp is daartoe in juli 2010 een horizontale zonnewijzer geplaatst.
Een naar het zuiden wijzende schaduwgever wordt op een noord-zuid liggende datumschaal op de datum gezet.
In de periode mei, juni en juli kan het verschijnsel van de teruglopende schaduw dan optreden.


De tijd wordt door de schaduwlijn op een ellipsvormige urenschaal afgelezen. In deze zonnewijzer is dat de plaatselijke zonnetijd.


Meer over retrogradatie is op deze site te vinden in Artikel van de Maand maart 2004.


Hendrik Hollander


Ontwerp en realisatie: Hendrik Hollander, 2010
Adres: Kruisweg, Hoofddorp, achter de kerk van de R.K. parochie H. Joannes de Doper (tuin is niet altijd toegankelijk)
Materiaal: graniet