Werk van Leden - juni 2010

Pleinzonnewijzer

Almere


Begin 2007 kreeg ik als secretaris van De Zonnewijzerkring het verzoek om mee te denken bij de uitwerking van een stedenbouwkundig plan voor Almere Poort, Columbuskwartier.
In het plan stond het kindvriendelijke karakter voorop en op diverse plaatsen werden educatieve elementen gewenst.
Eén zo'n element zou een zonnewijzer op een plein van 50 m x 30 m kunnen zijn.

Nader overleg leidde tot een idee met een drietal zonnewijzers die aan de genoemde eisen voldoen.
Een analemmatische zonnewijzer, een blokzonnewijzer en een bolzonnewijzer.
Alle drie zonnewijzers vereisen dat de gebruiker zelf actief iets moet doen om de tijd af te lezen en de gebruikte bouwkundige elementen in met name de blokzonnewijzer bieden ruime spelmogelijkheden voor kinderen.

Ongeveer een maand later was een principeplan voor de inrichting van het plein klaar en een schets daarvan is in de figuur hieronder te zien.

Centraal rechts is de plaats van de analemmatische zonnewijzer te zien.
Een volwassene of kind doet hier dienst als schaduwgever om de tijd af te lezen.

Vanuit het centrum daarvan lopen lange uurlijnen als voor een horizontale zonnewijzer over het plein.
Blokken met uurcijfers naast deze uurlijnen werpen hun schaduw op de betreffende uurlijn waar dan de tijd kan worden afgelezen.


In de loop van 2009 zou de uitvoering van dit plan plaatsvinden. Het kwam toen ter tafel bij de inmiddels aangetreden secretaris Hendrik Hollander.
Hij heeft het plan nader uitgewerkt en de uitvoering begeleid.
Eind 2009 is het plein gerealiseerd.

Op de eerste foto hieronder is de analemmatische zonnewijzer te zien en een deel van de uurlijnen die van daaruit over het plein uitwaaieren.
De tweede foto laat in meer detail zien hoe de blokken per uurlijn ook nog in hoogte variëren.

Het plein zelf is in meerdere lagen gelegd. Fietsen of brommen op dit plein is daardoor nauwelijks mogelijk, wat ook de kindvriendelijkheid sterk bevordert.Fer de Vries


Idee: Fer de Vries, begin 2007
Definitieve uitwerking en begeleiding: Hendrik Hollander, eind 2009
Opmerking: De bolzonnewijzer is nog niet aan het plein toegevoegd.
Zie ook Werk van Leden november 2011.