Werk van Leden - december 2009

Zonnewijzer op Koepelkerk

Witmarsum


"In de jaren veertig bevond zich aan de bovenkant van de Koepeltoren het uurwerk van de kerk en aan de onderkant was de zonnewijzer gesitueerd.
Tijdens de restauratie in de jaren zestig is het uurwerk van de bovenkant van de toren verplaatst naar de plek van de zonnewijzer.
De zonnewijzer verkeerde in slechte staat en is toen niet weer aangebracht.
Vorige week zaterdag echter werd de zonnewijzer, die al op 19 mei terug was geplaatst, officieel overgedragen aan Otte Leijendekker van het College van Kerkrentmeesters.

De zonnewijzer kon weer op de oude plaats bevestigd worden, omdat bij de kerkrestauratie in 1996 het uurwerk weer naar de bovenkant van de toren is verplaatst.
De koepeltoren werd in de stijl van vroeger geverfd en kreeg haar rode kleur terug.
Aangezien daardoor ruimte kwam op het onderste gedeelte van de toren, tussen de galmgaten, besloot de toenmalige Kerkvoogdij om de vroegere stijl door te trekken en het onderste gedeelte van de toren opnieuw te voorzien van een zonnewijzer."

Aldus is te lezen in een artikel van Hannie Kroontje in het Bolswards Nieuwsblad van 8 juli 2009.


De huidige situatie met de zonnewijzer.


De nieuwe zonnewijzer is een gift van de "Verjaardagsvereniging" aan de kerk.


Ontwerpschets van de zonnewijzer.


Fer de Vries


Ontwerp en realisatie: Hendrik Hollander
Afmetingen 104 cm x104 cm
Materiaal: hout, geschilderd, vergulde messing cijfers, vergulde halfuur stippen en vergulde schaduwwerper