Werk van Leden - april 2009

Mozaïek-zonnewijzer

Berkel en Rodenrijs


Leo van der Klugt, een cliënt van het Activiteiten Centrum Het Forum 1) heeft een schildering gemaakt op A3-formaat van de hemel met zon, maan en sterren.
Deze schildering vormt de basis voor een in mozaïek te realiseren horizontale zonnewijzer, achthoekig en langwerpig van vorm.


Het idee is omgezet in een werktekening door ons lid Jacob Borsje.
Na toelichting ter plaatse is de uitvoering ter hand genomen.


Het uiteindelijke resultaat van deze zonnewijzer is hieronder te zien.


Fer de Vries


1) Het Forum is een activiteitencentrum bestemd voor volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking.
Adres: Laan van Romen 25, Berkel en Rodenrijs, Zuid Holland

Oorspronkelijke schildering op papier: Leo van der Klugt

Gnomonische tekening en begeleiding: Jacob Borsje

Realisatie van de zonnewijzer: Leo van der Klugt