Werk van Leden - maart 2008

Inclinerende zonnewijzer

Bleskensgraaf


In 1992 is deze licht inclinerende zonnewijzer gereedgekomen en in het voorjaar van 1993 is de zonnewijzer op zijn plaats opgesteld.
Opgenomen in een prachtige tuin is de zonnewijzer een sieraad voor het oog.
Als tijdsysteem wordt de plaatselijke zonnetijd aangewezen met hele en halve uren.

De zonnewijzer met poolstijl is opgenomen in een fors draagstuk.
Het mooie siersmeedwerk rond en in de zonnewijzerplaat en de spiraalvormige urenschaal maken van de zonnewijzer een speels geheel.


Fer de Vries


Berekening, lassen van de losse onderdelen en het ter plaatse opstellen en richten van de zonnewijzer zijn uitgevoerd door ons lid Jacob Borsje.