Werk van Leden - augustus 2007

Dubbele verticale puntzonnewijzer

Rijswijk


Hier zijn twee verticale zuidwijzers te zien. Dat wil zeggen, de ene wijkt 10 graden naar het oosten en de andere 10 graden naar het westen af.

De ene zonnewijzer doet dienst gedurende de lengende dagen, de andere gedurende de kortende dagen.
lengende dagen: 23 december tot 21 juni
kortende dagen: 21 juni tot 23 december

Op de zonnewijzers zijn datumlijnen voor de eerste van elke maand en voor de vier seizoenen te zien.
De zonnewijzer geeft de burgerlijke tijd aan. Zowel de lengtecorrectie als de tijdvereffening zijn in de uurlijnen verwerkt.

Door de tijdvereffeningslussen over twee zonnewijzers te verdelen wordt de aflezing veel eenvoudiger.

Beide zonnewijzers zijn puntzonnewijzers. Het eindpunt van een piramidevormig lichaam doet dienst als schaduwgevend punt.

Hieronder zijn de patronen van beide zonnewijzers iets vergroot weergegeven.


Fer de Vries


Ontwerp: Marinus J. Hagen, initiator van De Zonnewijzerkring
Jaar: 1994
Adres: Rijswijk, Binnenhofje bij Heldringlaan