Werk van Leden - mei 2007

Horizontale puntzonnewijzer, Hoogeveen


De vlaggenmast in het centrum van deze pleinzonnewijzer heeft geen andere functie dan het ondersteunen van een horizontale schijf die dienstdoet als schaduwgevend punt.
Deze schijf werpt een cirkelvormige schaduw op de zonnewijzer en in het centrum van deze schaduw moet de zonnewijzer worden afgelezen.

De zonnewijzer bevindt zich op het ronde voorplein van het gebouw van de verzekeringsmaatschappij Unigarant in Hoogeveen.
Dit plein is ongeveer 30 meter in diameter.

Het lijnenpatroon bestaat uit uurlijnen voor zomer- of wintertijd en datumlijnen voor het begin van de vier seizoenen.
Er zijn bij de lijnen geen uurcijfers of datumaanduidingen aangebracht. Zie hiervoor de ontwerpschets aan het slot van deze pagina.


Foto: Gerrit Sasbrink


Op Google Earth is de zonnewijzer goed te herkennen. De co√∂rdinaten zijn 52,72° N, 6,47° O.


Hieronder is de oorspronkelijke ontwerpschets te zien, met noord aan de bovenzijde.
Het plein is in verband met waterafvoer licht hellend gelegd.
Deze helling loopt niet precies noord-zuid en het gevolg is dat de equinoxlijn niet precies oost-west loopt.


Fer de Vries


Ontwerp en berekening: Fer de Vries
Jaar: 1997
Plaats: Hoogeveen, Drente
Adres: Schutstraat 120