Werk van Leden - april 2007

Lichtstreep-zonnewijzer, Schaijk


Maak een doos met een naar het zuiden gericht dak in het polaire vlak. Dat vlak staat evenwijdig aan de aardas.
Maak in het dak een spleet en die spleet is de poolstijl voor zonnewijzers die in de wanden van de doos worden gemaakt.
Die zonnewijzers maken dan geen gebruik van een schaduwlijn maar van een lichtlijn om de tijd af te lezen.
In de wanden van de doos worden ramen van matglas gemaakt, zodat van buiten af die lichtstreep te zien is.

In het hier gegeven voorbeeld zijn drie zonnewijzers te zien: een zuid-, een west- en een oostwijzer.
Let op dat u deze zonnewijzers van de andere kant bekijkt en daarom lopen de uurcijfers in de andere richting dan u gewend bent.


Fer de Vries


Ontwerp en realisatie: Chris Doomernik
Plaats: Schaijk, Noord Brabant