Werk van Leden - december 2006

Grafmonument met zonnewijzer

Baarle-Nassau


De heer Bink was een bestuurslid van de volkssterrenwacht "Wega".
Zijn nabestaanden wilden dit in herinnering houden en plaatsten op zijn graf een equatoriale zonnewijzer met astronomische aspecten.


Wega is een ster van het sterrenbeeld Lier en is op de zonnewijzer terug te vinden.
Op de zomerzijde zijn alle sterrenbeelden van de dierenriem afgebeeld, samen met de zonnebaan en veel andere sterrenbeelden.
Op de zonnebaan is de zon ingegraveerd op de plaats waar deze stond op de geboortedatum en op de sterfdatum van dhr. Bink.

De zomerzijde van de zonnewijzer geeft de zomertijd aan. De winterzijde van de zonnewijzer geeft de lokale zonnetijd aan.


De sterrenbeelden zijn met een stereografische projectie weergegeven. Dit is de projectie waarmee ook astrolabia worden gemaakt.


 

Hendrik Hollander


Realisatie: Hendrik Hollander, in nauw overleg met de nabestaanden.