Werk van Leden - februari 2006

Combinatie armillosfeer + horizontale zonnewijzer

Herten


Ons lid Chris Horikx wilde in zijn tuin een zonnewijzer en hij ontwierp en berekende een combinatie van een armillosfeer en een horizontale zonnewijzer.

Voor de realisatie heeft hij de hulp van twee andere leden van De Zonnewijzerkring ingeroepen.
Gerrit Sasbrink maakte de armillosfeer en Hendrik Hollander verzorgde de horizontale zonnewijzer.

De armillosfeer is ingesteld voor de zomertijd en de horizontale zonnewijzer toont de zonnetijd.

De horizontale zonnewijzer is voorzien van twee datumlijnen; voor het begin van de zomer en voor het begin van de lente en de herfst.
De indicator op de gemeenschappelijke poolstijl wijst deze datums aan.


Fer de Vries


Ontwerp en realisatie: Chris Horikx, Gerrit Sasbrink, Hendrik Hollander.