Werk van Leden - januari 2005

Cilinder-zonnewijzer met tijdvereffening

Waalwijk


Op 27 maart 1944 werd in Waalwijk het bedrijf J. Maiburg Industrie- & Handelsonderneming opgericht.
In 2004 werd ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan een zonnewijzer opgericht.
Op 1 oktober 1971 is de huidige directeur F.J.J.C.G Maiburg in dienst getreden.

De zonnewijzer bestaat uit twee ondersteunende delen van arduin.
Het ene deel draagt een RVS stijl, waarvan het eindpunt dienst doet als schaduwgevend afleespunt. Het andere deel draagt een RVS cilindervormige schaal met uurlijnen en datumlijnen.
Hieronder is een detail van deze schaal weergegeven.

De uurlijnen zijn voorzien van tijdvereffeningslussen en van een dubbele becijfering voor wintertijd (boven) en zomertijd (onder).

Als datumlijnen zijn drie lijnen aangebracht voor het begin van de vier seizoenen.
Op de foto hierboven is te zien dat deze net na het begin van de herfst is genomen.

Twee extra datumlijnen zijn aangebracht om de oprichtingsdatum van 27 maart 1944 en de indiensttredingsdatum van de huidige directeur, 1 oktober 1971, aan te geven.

In de figuur hieronder is een uitslag van de gecombineerde uur- en datumschaal weergegeven.


Hendrik Hollander


Adres: Waalwijk, Schutweg 6.