Werk van Leden - januari 2004

Een armillosfeer met correctie voor de tijdvereffening

Reijmerstok


Het bestaan van een armillosfeer waarin een correctiemogelijkheid voor de tijdvereffening is aangebracht is niet onbekend. In ons land zijn er meerdere, al of niet nog goed werkend, te vinden.
Op dat principe is nu een nieuwe zonnewijzer met deze mogelijkheid gerealiseerd.

In deze zonnewijzer zijn twee uurschalen aangebracht. De eerste schaal bestaat uit een vaste ring, wit van kleur, waarop de plaatselijke zonnetijd in een beperkt bereik is af te lezen.
Een tweede, koperkleurige schaal, is beweegbaar en daarmee kan de lengtecorrectie op een vaste waarde worden ingesteld.
Daarnaast kan deze tweede schaal via een schijf aan de noordzijde van de zonnewijzer nog worden versteld voor de correctie van de tijdvereffening.
In deze schijf is daarvoor een groef aangebracht en zijn op de schijf de maanden aangeduid.


Ontwerp en realisatie:
Eugène Roebroeck en Wybe Westra

Onthuld: September 2003

Plaats van de zonnewijzer:
"Puthof"
Reijmerstokkerdorpsstraat 130
Reijmerstok, Zuid-Limburg


Eugène Roebroeck