Werk van Leden - november 2003

Muurzonnewijzer op "De Voorde"


Op donderdag 8 augustus 2003 is de zonnewijzer voor het woon- en zorgcentrum De Voorde te Coevorden onthuld.
In het ontwerp is de ontstaansgeschiedenis van Coevorden en daarmee De Voorde in beeld gebracht.

De Voorde komt voort uit Coevoorde, hetgeen later Coevorden werd. De plaats is namelijk ontstaan aan een, gedurende bepaalde tijden van het jaar, doorwaadbare plek in een riviertje. In het voorjaar kon daardoor het vee, meestal koeien, naar de weiden worden gebracht. Het bleef daar tot de herfst, waarna het vee terugging naar de stallen.
De doorwaadbare plek door het riviertje in het laagveen/moerasgebied werd een "Voorde" genoemd. Zo is de naam Coevoorde tot Coevorden ontstaan.
Twee van die gekanaliseerde oude riviertjes die bij Coevorden samenkomen zijn momenteel het Drostendiep en het Schoonebekerdiep.

Op de zonnewijzer ziet u het "riviertje" om de lente-herfst lijn, met witte en blauw/groene golfjes, die in het centrum doorwaadbaar is vanaf de lente tot de herfst, dus waar de zomerboog en de winterboog de kortste afstand tot elkaar hebben; De Voorde.

Bij deze zonnewijzer ben ik weer uitgegaan van de levensloopkleuren en grootteaanpassing van de uurplaten. De afmetingen nemen af met het vorderen van het uur door de dag. Dit staat symbool voor de jaren die nog te gaan zijn.

Enkele gegevens:
Afmeting: breedte 3,4 m, hoogte 2,4 m
Noorderbreedte: 52,6563°
Oosterlengte: 6,7421°
Muurafwijking 12,806°


Bote Holman

Meer over deze zonnewijzer is te lezen in het Bulletin van De Zonnewijzerkring, januari 2004.