Werk van Leden - oktober 2003

Verticale zonnewijzer, Planetarium Artis


Bij het gereedkomen van het planetarium in Artis in 1988 werd ter gelegenheid hiervan door de bouwer, de firma Tetteroo, onderstaande zonnewijzer aangeboden.

Het rekenwerk en het basisontwerp van de zonnewijzer is van mijn hand, de kunstzinnige uitvoering van het geheel is gedaan door de beeldend kunstenaar Joep Coppens uit Vlierden.

De onderste helft van het geheel is de zonnewijzer. Hier zit rond de voet van de stijl een kleine zonnewijzer die de lokale Amsterdamse (zonne)tijd aangeeft.
De grote schaal geeft de juiste klokkentijd aan, de lengtecorrectie en de tijdsvereffening zijn hierin verwerkt.

Er zijn twee schalen, die elk een halfjaar op de zonnewijzer zitten, een voor de lengende dagen en een voor de kortende dagen.
Voorzover ik weet is dit de enige zonnewijzer in Nederland met verwisselbare tijdschalen die elk voor een half jaar geschikt zijn.

Marinus Hagen, de initiator van De Zonnewijzerkring, merkte eens op:
"Eigenlijk zou dat verwisselen telkens met een ceremonieel gepaard moeten gaan."


J.G.T.M. Taudin Chabot