< vorige
Zonnewijzertypen
volgende >

6. Verticale zonnewijzers op de hoofdrichtingen

Verticale zonnewijzers vindt men vaak aan een muur. Naar gelang van de oriëntatie van de muur onderscheidt men wel verticale zuid-, noord-, oost- en westwijzers. Met de term 'zuidmuur' bedoelt men dan muur die precies oost-west loopt en dus precies naar het zuiden 'kijkt'.

Op een oost- en een westwijzer loopt de poolstijl evenwijdig aan de wijzerplaat, zodat ook alle uurlijnen evenwijdig daaraan lopen.

Een noordwijzer kan zonlicht vangen als de zon noordelijk van oost opkomt en ook noordelijk van west ondergaat. Dat is het geval gedurende het gehele zomerhalfjaar, van de lente- tot de herfstequinox. In Nederland beschijnt de zon op de langste dag een noordwijzer (als de horizon vrij is) 's morgens en 's avonds telkens zelfs gedurende ruim 3½ uur!

  

Kubuszonnewijzer. Links: west- en zuidwijzer, met bovenop een horizontale zonnewijzer; rechts: oost- en noordwijzer.

< vorige volgende >