Werk van Leden - december 2011

 

Restauratie twee meervlakkige zonnewijzers

Echten, Drenthe

 

Aan weerszijden van het voetpad naar de Havezate in Echten bevinden zich in het gras twee oude stenen meervlakkige zonnewijzers.
Geplaatst op fraaie voetstukken zijn ze op deze foto nog net te zien.
Vrijwel alle stijlen op de zonnewijzers waren verdwenen of stuk en een restauratie was dringend gewenst.
Twee leden van De Zonnewijzerkring,Frans Maes en Gerrit Sasbrink, hebben zich daarvoor ingezet en zij hebben het project opgezet en begeleid.
In 2011 zijn de zonnewijzers opnieuw geplaatst en onthuld.

De eenvoudigste is een kubusvormige zonnewijzer met vier ronde wijzerplaten naar het noorden, oosten, zuiden en westen gericht.
Hierop is de zonnetijd in halve uren af te lezen.

De andere bestaat uit twee gestapelde kubussen die 45 graden ten opzicht van elkaar gedraaid zijn.
Ook de NO, ZO, ZW en NW vlakken zijn nu aanwezig.
Op alle acht vlakken bevindt zich een zonnewijzer voor zonnetijd, ingedeeld in halve uren.
Op de onderste kubus zijn ook datumlijnen, voorzien van de dierenriemtekens, aangebracht.
Bovenop is in het equatoriale vlak een 12-puntige sterzonnewijzer geplaatst.
De punten ervan zijn schaduwgevers voor zonnewijzers op de zijvlakken van de punten.
Aan de boven- en onderzijde van de ster bevinden zich twee eenvoudige equatoriale zonnewijzers.

 

Fer de Vries

 

Project restauratie opgezet en begeleid door Frans Maes en Gerrit Sasbrink, 2011
Foto's van de gerestaureerde zonnewijzers: Gerrit Sabrink