Werk van Leden - oktober 2011

 

Hellende zonnewijzer

Zoetermeer

 

In 2011 is bij het bedrijf "Van Dorp installaties" deze zonnewijzer geplaatst.
Het zonnewijzervlak is hellend opgesteld.
De schets hieronder geeft een duidelijker beeld van wat er zoal op de zonnewijzer af te lezen is.

Er zijn twee urenschalen aangebracht, waar de aflezing geschiedt met de schaduwlijn van de poolstijl.
De schaal met Romeinse cijfers geeft de zomertijd in Nederland aan.
De schaal met Arabische cijfers geeft de zomertijd in Uganda aan.
De schalen zijn gekenmerkt met de letters Zm (Zoetermeer) en Ug (Uganda).
Het bedrijf heeft een belangrijke vestiging in dat land en hiermee wordt die relatie aangegeven.

Voor nog twee andere schalen op de zonnewijzer geschiedt de aflezing met de schaduw van de index op de poolstijl.

Drie datumlijnen geven het begin van de vier seizoenen aan.

De cirkelvormige schaal geeft aan hoeveel zonvermogen er op het zonnewijzervlak valt.
Dat zal maximaal zijn als de zon loodrecht op het vlak schijnt maar meestal zal het minder zijn.
De schaal, die loopt van 50 tot en met 90, geeft dit in procenten aan.

 

Een tekstbordje op de sokkel van de zonnewijzer geeft aan waarom deze zonnewijzer door het bedrijf "Carrier" is geschonken.

 

Fer de Vries

 

Ontwerp en realisatie: Hendrik Hollander, 2011
Adres: Koraalrood 61, Zoetermeer