Lidmaatschap

De contributie bedraagt:

  • € 27,50 per jaar met Zon & Tijd digitaal per e-mail;
  • € 40,00 per jaar met Zon & Tijd ook op papier per post (binnen Nederland en België)

 

Lid worden

U wordt lid door dit bedrag over te maken naar:
NL02INGB0000518837  t.n.v. De Zonnewijzerkring te Ankeveen.

Vermeld daarbij uw naam, adres en email-adres.

 

Nieuwe leden ontvangen het wachtwoord om te kunnen inloggen op de ledenpagina's.

Tevens kunnen ze gratis de Basiscursus Zonnewijzerkunde volgen.

 

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 december geschieden. Daarna is de contributie voor het
gehele volgende jaar verschuldigd.