Bestuur & beleid

 

Het bestuur

Het bestuur van de Zonnewijzerkring bestaat uit:

Rien Spruijt, voorzitter  
Frans Maes, secretaris en redactie secretaris@zonnewijzerkring.nl
redactie@zonnewijzerkring.nl
Peter de Groot, penningmeester penningmeester@zonnewijzerkring.nl
Astrid van der Werff, webmaster webmaster@zonnewijzerkring.nl
Hans de Rijk, lid  


 

 

 

Erelid Hans de Rijk

Hans de Rijk, erelid van de Zonnewijzerkring en bestuurslid

 

Adres

U kunt contact opnemen met De Zonnewijzerkring via: info@zonnewijzerkring.nl.

 

Postadres:

De Zonnewijzerkring
p/a Molukkenstraat 3d
6524 NA Nijmegen

 

Bankrekening:

NL02 INGB 0000 5188 37
t.n.v. De Zonnewijzerkring te Ankeveen

 

Beleid

Doelstellingen van de Zonnewijzerkring:

  • het beoefenen van de GNOMONICA of Zonnewijzerkunde, om de kennis van en het inzicht in de werking van zonnewijzers en verwante instrumenten te vergroten (berekening, constructie, vormgeving)
  • het registreren en catalogiseren van zonnewijzers in Nederland
  • het behoud van oude nog bestaande zonnewijzers en het bevorderen van restauratie door middel van alle hiertoe geĆ«igende middelen
  • het populariseren van de zonnewijzer en verwante instrumenten.

De statuten van de Zonnewijzerkring zijn te lezen op de ledenpagina.

 

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van de Zonnewijzerkring bekijken.

 

Jaarverslagen 2016

Het jaarverslag over 2016 kunt u hier inzien.

Het financieel jaaroverzicht 2016 kunt u hier inzien.

 

Jaarverslagen 2015

Het jaarverslag over 2015 kunt u hier inzien.

Het financieel jaaroverzicht 2015 kunt u hier inzien.

 

Beloningsbeleid

Alle leden werken geheel belangeloos voor de vereniging. Eventuele onkosten worden vergoed.

 

De Zonnewijzerkring is ingeschreven onder nummer 40479773 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De Zonnewijzerkring is een ANBI-instelling (cert. 54250)

Het RSIN van De Zonnewijzerkring is 807432830.