Bestuur & beleid

 

Het bestuur

Het bestuur van de Zonnewijzerkring bestaat uit:

Hans Stikkelbroeck, voorzitter  
Ruud Hooijenga, secretaris secretaris@zonnewijzerkring.nl
Peter de Groot, penningmeester penningmeester@zonnewijzerkring.nl
Astrid van der Werff, archief archief@zonnewijzerkring.nl
Eric Daled, redactie redactie@zonnewijzerkring.nl
Frans Maes, webmaster en redactie redactie@zonnewijzerkring.nl

 

Erelid Hans de Rijk

Hans de Rijk, erelid van de Zonnewijzerkring

 

Adres

U kunt contact opnemen met De Zonnewijzerkring via: info@zonnewijzerkring.nl.

 

Postadres:

De Zonnewijzerkring
p/a Titus Brandsmastraat 42
1964 BV Heemskerk

 

Bankrekening:

NL02 INGB 0000 5188 37
t.n.v. De Zonnewijzerkring te Ankeveen

 

Beleid

Doelstellingen van de Zonnewijzerkring:

  • het beoefenen van de GNOMONICA of Zonnewijzerkunde, om de kennis van en het inzicht in de werking van zonnewijzers en verwante instrumenten te vergroten (berekening, constructie, vormgeving)
  • het registreren en catalogiseren van zonnewijzers in Nederland
  • het behoud van oude nog bestaande zonnewijzers en het bevorderen van restauratie door middel van alle hiertoe geĆ«igende middelen
  • het populariseren van de zonnewijzer en verwante instrumenten.

De statuten van de Zonnewijzerkring zijn te lezen op de ledenpagina.

 

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van de Zonnewijzerkring bekijken.

 

Jaarverslagen 2019

Vanwege de coronacrisis is de jaarlijkse statutaire ledenvergadering uitgesteld.
Daarom zijn ook het jaarverslag 2019 en het financieel jaaroverzicht 2019 nog niet vastgesteld.

 

Jaarverslagen 2018

Het jaarverslag over 2018 kunt u hier inzien.

Het financieel jaaroverzicht 2018 kunt u hier inzien

 

Jaarverslagen 2017

Het jaarverslag over 2017 kunt u hier inzien.

Het financieel jaaroverzicht 2017 kunt u hier inzien.

 

Beloningsbeleid

Alle leden werken geheel belangeloos voor de vereniging. Eventuele onkosten worden vergoed.

 

De Zonnewijzerkring is ingeschreven onder nummer 40479773 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De Zonnewijzerkring is een ANBI-instelling (cert. 54250)

Het RSIN van De Zonnewijzerkring is 807432830.

 

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier inzien.