Bestuur & beleid

 

Het bestuur

Het bestuur van de Zonnewijzerkring bestaat uit:

Hans Stikkelbroeck, voorzitter
  & secretaris a.i.

voorzitter@zonnewijzerkring.nl
secretaris@zonnewijzerkring.nl
vacature, secretaris  
Edo Walda, penningmeester
  & ledenadministratie
penningmeester@zonnewijzerkring.nl
vacature, archief archief@zonnewijzerkring.nl
Eric Daled, redactie zkv-redactie@zonnewijzerkring.nl
Frans Maes, redactie
  & webmaster
redactie@zonnewijzerkring.nl
webmaster@zonnewijzerkring.nl

 

Erelid Hans de Rijk

Hans de Rijk, erelid van de Zonnewijzerkring
overleed 23 november 2021 op 95-jarige leeftijd.
>> lees meer

 

Adres

U kunt contact opnemen met De Zonnewijzerkring via: info@zonnewijzerkring.nl.

 

Postadres:

De Zonnewijzerkring
p/a Toutenburglaan 13
9861 DB  Grootegast

 

Bankrekening:

NL02 INGB 0000 5188 37
t.n.v. De Zonnewijzerkring te Arnhem

 

Beleid

Doelstellingen van de Zonnewijzerkring:

  • het beoefenen van de GNOMONICA of Zonnewijzerkunde, om de kennis van en het inzicht in de werking van zonnewijzers en verwante instrumenten te vergroten (berekening, constructie, vormgeving)
  • het registreren en catalogiseren van zonnewijzers in Nederland
  • het behoud van oude nog bestaande zonnewijzers en het bevorderen van restauratie door middel van alle hiertoe geĆ«igende middelen
  • het populariseren van de zonnewijzer en verwante instrumenten.

De statuten van de Zonnewijzerkring zijn te lezen op de ledenpagina.

 

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van de Zonnewijzerkring bekijken.

 

Jaarverslagen

Het jaarverslag over 2022 kunt u hier inzien.

Het jaarverslag over 2021 kunt u hier inzien.

 

Beloningsbeleid

Alle leden werken geheel belangeloos voor de vereniging. Eventuele onkosten worden vergoed.

 

De Zonnewijzerkring is ingeschreven onder nummer 40479773 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De Zonnewijzerkring is een ANBI-instelling (cert. 54250)

Het RSIN van De Zonnewijzerkring is 807432830.

 

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier inzien.