Bijeenkomsten

 

Voor de bijeenkomsten in 2019 zijn de volgende data gepland:

zaterdag 19 januari

zaterdag 23 maart

zaterdag 6 juli (excursie)

zaterdag 28 september

Tijd en plaats worden later bekendgemaakt.

 

 

Bijeenkomsten

Driemaal per jaar wordt een bijeenkomst gehouden.

Na een kort huishoudelijke gedeelte brengt een spreker een afgerond verhaal over een interessant onderwerp.

Daarna volgt het informele deel. Daarin kunnen alle aanwezigen iets vertellen over hun recente resultaten, hun huidige project, of hun plannen. Of ze laten een leuk object zien, vertellen over iets boeiends dat ze gelezen hebben, of leggen een vraag of probleem op tafel.

Wilt u een keer vrijblijvend een bijeenkomst meemaken, dan bent u van harte welkom.

Graag tevoren even een berichtje aan secretaris@zonnewijzerkring.nl.