Bijeenkomsten

 

Driemaal per jaar wordt een bijeenkomst gehouden.

Na een kort huishoudelijke gedeelte brengt een spreker een afgerond verhaal over een interessant onderwerp.

Daarna volgt het informele deel. Daarin kunnen alle aanwezigen iets vertellen over hun recente resultaten, hun huidige project, of hun plannen. Of ze laten een leuk object zien, vertellen over iets boeiends dat ze gelezen hebben, of leggen een vraag of probleem op tafel.

Wilt u een keer vrijblijvend een bijeenkomst meemaken, dan bent u van harte welkom.

Graag tevoren even een berichtje aan secretaris@zonnewijzerkring.nl.

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 22 september 2018.

Nadere gegevens volgen.