Basiscursus Zonnewijzerkunde

 

De Zonnewijzerkring heeft een Basiscursus Zonnewijzerkunde ontwikkeld voor (bestaande en nieuwe) leden die een vliegende start willen maken in dit boeiende vakgebied.

De cursus heeft de vorm van begeleide zelfstudie. Zelfstudie houdt in dat men elke twee weken per e-mail een les ontvangt. In totaal zijn er ca. 12 lessen. Elke les eindigt met een aantal 'zelftoetsingsvragen', waarmee de cursist kan nagaan of hij/zij de stof begrepen heeft. Dit kan men controleren aan de hand van de antwoorden die op de website van de Kring beschikbaar komen. Dan is er een 'inlevervraag', waarop het antwoord ingestuurd moet worden. Die dient vooral om de voortgang te bewaken: geen antwoord, dan geen nieuwe les. Uiteraard zijn de docenten beschikbaar voor vragen. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets.

 

Wilt u meedoen? Geeft u zich dan uiterlijk 29 september op via: cursus@zonnewijzerkring.nl. De cursus start op 1 oktober 2019 en loopt tot half april 2020.