Basiscursus Zonnewijzerkunde

 

De Zonnewijzerkring heeft een Basiscursus Zonnewijzerkunde ontwikkeld voor (bestaande en nieuwe) leden die een vliegende start willen maken in dit boeiende vakgebied.

De cursus heeft de vorm van begeleide zelfstudie. Zelfstudie houdt in dat men elke twee weken per e-mail een les ontvangt. In totaal zijn er 13 lessen. Elke les eindigt met een aantal 'zelftoetsingsvragen', waarmee de cursist kan nagaan of hij/zij de stof begrepen heeft. Dit kan men controleren aan de hand van de antwoorden die op de website van de Kring beschikbaar komen. Dan is er een 'inlevervraag', waarop het antwoord ingestuurd moet worden. Die dient vooral om de voortgang te bewaken: geen antwoord, dan geen nieuwe les. Uiteraard is de docent beschikbaar voor vragen. De cursus wordt afgesloten met een (vrijwillige) eindtoets.

 

De cursus 2021-2022 is inmiddels van start gegaan.

 

Wil je volgend jaar meedoen? Meld je dan vóór 1 september 2022 aan op cursus@zonnewijzerkring.nl.

Bij voldoende deelname start de cursus eind september. De cursus is voor leden gratis.

Nog geen lid? Meld je dan aan, zie hier >>