Artikel van de Maand - juni 2012

Digitale zonnewijzers


Op een polair vlak is een lijn getekend voor XII uur zonnetijd.
Deze lijn ligt evenwijdig aan de aardas.

Rond de lijn is een halve ring geplaatst waarin om de 15 graden uurcijfers zijn uitgespaard.
Het vlak van de ring ligt in het equatoriale vlak.

Op het betreffende uur zal bij zonneschijn het uurcijfer zich projecteren op de centrale lijn in het polaire vlak.
Zo ontstaat een zonnewijzer met digitale aanwijzing.


Digitale zonnewijzer met aanwijzing in zomertijd


De urenschaal hoeft niet in het equatoriale vlak te liggen.
Wel blijft de eis gelden dat de afleeslijn in het polaire vlak ligt.

Hieronder zijn drie varianten uit Spanje te zien waar het vlak van de schaal verticaal staat.
Qua vormgeving zijn er veel mogelijkheden om dergelijke zonnewijzers te realiseren.


Driehoekige schaal voor de uurcijfersVierkante schaal voor de uurcijfersRonde schaal voor de uurcijfers


Fer de Vries

Ontwerpen: Joan Olivares & Amorós, Spanje
Bron: Internet
Zie ook deze link op de website Ta-dip van Reinhold Kriegler