Artikel van de Maand - maart 2012

Helix-zonnewijzer (2)


Voortbordurend op zijn helix zonnewijzer, die als Artikel van de Maand januari 2012 op deze site is gepubliceerd, heeft Albert Hoekstra nog een experiment met een helix zonnewijzer uitgevoerd.
Zijn uitgangspunt was een zonnewijzer op een polair vlak waar de uurcijfers in licht op het vlak worden geprojecteerd.
De zonnewijzer wordt afgelezen op de centrale lijn op het polaire vlak.
Een nadeel van deze zonnewijzer is dat theoretisch niet meer dan 12 uren kunnen worden afgelezen.

Albert experimenteerde nu met de te projecteren uurcijfers op een centrale helixlijn in een cilinder te plaatsen.
Het opvangvlak moet nu breder worden uitgevoerd omdat in de loop van het jaar het geprojecteerde uurcijfer zich tengevolge van de variƫrende zonnedeclinatie verplaatst.
Het gevolg is dat de zonnewijzer er meer gesloten uit komt te zien.

Om deze zonnewijzer af te lezen is nog wel een schaduwlijn van een poolstijl in het centrum van de cilinder nodig.
Op de hele uren valt deze schaduwlijn door het betreffende uurcijfer.

Voor tussenliggende tijden is op het opvangvlak door de openingen in de cilinder steeds een schaduwlijntje te zien die als richtpunt dient te tijd te kunnen schatten.

In de laatste foto zijn beide door Albert gemaakte zonnewijzers te zien.


Fer de Vries

Idee en realisatie: Albert Hoekstra, 2011