Artikel van de Maand - december 2010

Bury St. Edmunds Curve


In Bury St. Edmunds, Engeland, bevindt zich op een pilaar een kubusvormige zonnewijzer uit 1870.
Op de zuidzijde van de kubus is de zonnewijzer gemaakt en op de oostzijde is een korte tekst gegraveerd.
Maar voor dit "artikel van de maand" interesseert ons meer de kromme die op de westzijde is weergegeven.
Deze kromme is in de tweede foto te zien.De kromme vormt een grafiek voor de tijdvereffening en gaat nu met de naam "Bury St. Edmunds Curve" door het leven.
Langs de horizontale as is een lineaire schaal voor de waarde van de tijdvereffening uitgezet.
De datumschaal is echter niet langs de andere as uitgezet maar langs de kromme zelf.
En wel op zodanige wijze dat de afstand op de kromme tussen de punten voor twee dagen constant is.

De datumschaal begint bij 1 december linksboven en loopt rechtsom.
Op elk punt kan de kromme van richting veranderd worden zodat veel variaties mogelijk zijn.
Het eindpunt van de datumschaal ligt onder het beginpunt maar het blijft een open kromme.

Dezelfde kromme, getekend door Kevin Karney, is hieronder te zien, zij het dat de datumschaal nu linksonder begint en linksom loopt.


Tot slot wordt ook een gesloten grafiek getoond, getekend door Kevin Karney.

Op de website van Kevin zijn nog meer varianten te zien.


Fer de Vries

Bronnen:
John Davis, More on the equation of time on sundials, BSS Bulletin vol. 17, nr. 2, juni 2005.
Fred Sawyer, The Bury St. Edmunds Curve, Compendium vol. 12, nr. 3, september 2005.