Artikel van de Maand - augustus 2010

Spiegelzonnewijzers (3)


In de twee voorgaande maanden heeft Hendrik Hollander laten zien hoe met een spiegeltje een homogene zonnewijzer op allerlei vlakken kan worden gemaakt.
Spiegelzonnewijzers zijn niet nieuw en er zijn prachtige zonnewijzers gerealiseerd met meestal een horizontaal spiegeltje.
Het zonnewijzervlak hoeft daarbij niet beperkt te zijn tot een plat vlak, maar kan bijvoorbeeld ook gewelfd zijn.

In een oud boek wordt getoond hoe men te werk zou kunnen gaan.
Teken het spiegelbeeld van een horizontale zonnewijzer met op de top van de gnomon het horizontale spiegeltje.
Elk punt van de zonnewijzer is nu over te brengen op het - al of niet vlakke - zonnewijzervlak.
In deze tekening is dat een combinatie van het plafond en een verticale zuidmuur.
Het is erg handig als daarbij een engeltje als hulp beschikbaar is.


Fer de Vries